Reménység Karácsony 2010

Hagyományainknak megfelelően a Reménység Egyesület népes családja, székházában ünnepelte a karácsonyt. A meghitt hangulatú összejövetelt elnöki üdvözlő szavak vezették be, nem rontva az ünneplés bensőséges hangulatát annak megemlítésével, hogy meghívott vendégeink közül a város képviseletében csak Mokánszky Zoltán jelent meg. Örömünkre szolgált, hogy Dr. Beer Miklós püspök urat, az alpolgármester urat és egy-két előző ciklus képviselőjét üdvözölhettük sorainkban. Gondolatok, kívánságok elmondásának kíséretében a vezetőség, szakosztályok meggyújtották a fenyőfa gyertyáit. Kedves, lélekemelő műsorral szolgáltak a cserkészek, miután Nyeste Pál tiszteletbeli elnökünk megemlékezett a karácsony ünnepéről. Emléklappal és könyvutalvánnyal ismertük el a szakosztályokért, Egyesületért végzett kiemelkedő munkát.

Elismerésben részesültek:
– Atlétikai szakosztály: Kiss Iván, Kiss Tamás, Kurdi Máté, Moravcsik Angéla, Szegner Dominika, Adame Máté, Papp Bence, Magyari Zoltán, Keresztesi Erika, Molnár Klaudia, Kanyó Zsolt, Szmrtnik Katalin, Hídvégi Balázs, Kis Viktor, Szikora Gyula, Magyari József.
– Asztalitenisz szakosztály: Megyesfalvi Petra, Némann Dávid, Sági Bence, Agócs Péter.

– Cserkészcsapat: Szigeti Orsolya, Draxler Ágnes, Paulik Áron, Reszkető Diana, Nagy Göde Fruzsina, Draxler Ferenc.
– Galambász szakosztály: Fuferenda János.
– Kosárlabda szakosztály: Csurja Zsolt.
– Labdarúgó szakosztály: Kiss Ferenc.
– Rádiós szakosztály: Latorcai László.

Az Egyesület örökös tagja megtisztelő címet Mikulai Dániel kapta.

Végül az Egyesület titkára köszönetét fejezte ki a püspök úr felé azért az anyagi segítségért, amellyel a Kosdi úti stadion öltözőjének tetőszerkezeti javítását el tudtuk végezni. A köszönet szavai hangzottak el a városvezetés felé is az éves támogatásért és a székház tető javításáért.

Évente visszatérően megrendezzük az arra rászorulók karácsonyát is. Egyesületünk 2010 Karácsonyán (december 24-én) mintegy 80 fő arra rászorulónak, hajléktalannak igyekezett – ha csak rövid időre is – feledtetni elesettségét. Támogatásokból kapott segítséggel (az Egyesület szerény anyagi lehetőségeit is beleadva), aktivistáink, egyesületi tagjaink önzetlen segítségével tettük, amit tettünk. Az adott egy tál meleg étel mellé sós és édes péksüteményekből összeállított élelmiszer ajándékcsomagot is tudtunk adni. A megmaradt főtt ételt, és élelmiszercsomagokat a Rákóczi téri hajléktalanszálló kapta meg további kiosztásra. Köszönetet fentiekért nem várunk. Szellemiségünknek megfelelően kötelességünknek éreztük, érezzük az arra rászorulók karácsonyi segítését.

Természetesen munkánk eredményes végzéséhez nagylelkű támogatóink segítsége is kellett. Itt szeretnénk köszönetet mondani:

– a COCAJ pékségnek,
– a Revóczi étteremnek,
– az Apor Vilmos Katolikus Főiskolának,
– a váci Evangélikus Egyházközségnek.

Örülnénk, ha a jövőben többen éreznének hasonlóan a Reménység Egyesülettel, mert sajnálattal kellett tudomásul vennünk, hogy az elmúlt évekhez képest a rászorulók száma egyre növekszik.

Anyagi lehetőségeink, és a támogatók még hathatósabb segítségével 2011 Karácsonyán is megszervezzük a Reménység karácsonyát.

Mikulai Dániel
Back To Top