Tisztújító meghívó (2013.02.14.)

MEGHÍVÓ

2013.február
14-én. 17 órára

Tisztelt Tagtársunk!

Egyesületünk vezetősége fenti időpontra tűzte ki a soron következő tisztújító közgyűlést. A
közgyűlés helyszíne: az Egyesületi székház első emeleti terme.

A kitűzés időpontjában szavazat- (döntés-) képtelen létszám esetén 17 óra 30 percre kitűzött újabb időpontban, a jelenlévők létszámától függetlenül, döntéshozóvá alakulunk.

Napirendi pontjaink:

1. Köszöntő

2. Beszámoló az eltelt időszak munkájáról

3. Felügyelőbizottság beszámolója

4. Beszámoló a Reménység Alapítvány pénzügyi helyzetéről

5. Hozzászólások a 2., 3., 4. napirendi ponthoz

6. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

7. Az elnökség már írásban megtett lemondásának megerősítése

8. A jelölőbizottság javaslata az új elnökségre

9. Szavazás

10. Rövid szünet után a szavazás eredményének kihirdetése

11. A megválasztott elnök zárszava

Kérünk, érezd felelősségednek azt, hogy a tisztújító közgyűlésen aktív részvételeddel alakítsd Egyesületünk életét.

Vác, 2013. január 30.

Moys Csaba

elnök s.k.

Back To Top