XXVI. Hálastaféta az aradi vértanúk emlékére

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár
Forrás: Országos Széchényi Könyvtár

XXVI. HÁLASTAFÉTA 2014
JUBILEUMI
KEGYELETI VÁLTÓFUTÁS AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

A Váci Reménység Egyesület október 5-n rendezte meg hagyományos váltófutását. Történelmünk egyik szomorú eseménye volt az október 6-i aradi történések sora. Az időjárás a történelmi eseménynek megfelelően szomorú, de futásra ideális volt. Örömteli tény, hogy 21 csapat nevezett a különböző korosztályokban. A rendezvényt 273 induló és 70-80 fő jelenlévő tisztelte meg.
A futás befejeztével ünnepi megemlékezést Fördős Attila polgármester mondott a Himnusz elhangzása után. Az eredmények a korcsoportonkénti I.-II.-III. helyezését érem és oklevél átadásával ismertük el.

Az eredmények:

Általános Iskolás leány
1. Árpád Ált.Isk.
2. Petőfi Ált.Isk.
3. Piarista Ált.Isk.

Általános Iskolás fiú
1. Petőfi Ált.Isk.
2. Árpád Ált.Isk.
3. Földváry Ált.Isk.

Középiskolás leány
1. Selye J. SZKI.
2. I.Géza kir. SZKI.
3. Piarista Gimnázium

Középiskolás fiú
1. Selye J. SZKI.
2. I.Géza kir. SZKI
3. Váci Evezős Klub

Felnőtt-női
1. Apor V. Kat. Főisk.

Felnőtt- férfi
1. Váci Evezős Klub
2. Apor Vilmos Kat. Főisk.

A váltófutás során a legjobb időeredményt a Selye SZKI. fiú csapata futotta. A vándorkupát egy évig Ők őrzik. A női vándorkupát is a Selye SZKI kapta.

A verseny a Szózat eléneklésével fejeződött be.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy egyes iskolák tanulói, felkészítő tanáraik csapataik távol maradásával nem adóztak az aradi vértanúk emlékének. Tesszük ezt a megállapítást annak ellenére, hogy a 2013-ban nevezett 17 nevező csapattal szemben az idén 21 csapat indult.

A Váci Reménység Egyesület Köszönetét fejezi ki a rendezésben nyújtott segítségéért Vác Város Polgármesteri Hivatalának, Vác Város Rendőrkapitányságának, a Váci Mentőszolgálatnak, a helyi médiáknak és nevük említése nélkül minden segítséget nyújtónak.

Mikulai Dániel
titkár

Back To Top