CSERKÉSZEK BEMUTATKOZÁSA

A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Mindehhez saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

  • a kisközösségi (őrsi) rendszer,
  • fogadalom és törvények,
  • a cselekedve tanulás,
  • folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,
  • a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra.

A cserkészet pedagógiai alapjait több mint 100 éve fektette le az angol Robert Baden-Powell, de kiscsoportos rendszeren és cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha!

A váci 811. sz. Szent József cserkészcsapat 1929-ben alakult meg a Reménység Egyesület egy szakosztályaként. A cserkészet 1948-as betiltását követően 1988-ban csapatunk újjáalakult, és elkezdte lerakni azon építőköveit, melyeket 30 év után is alapoknak tekintünk. A csapat létszáma jelenleg 124 fő.

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül.

Csapatunk azonos korosztályú és nemű őrsökbe és több őrsöt összefogó rajokba rendeződik. Ezeknek az egységeknek a vezetőik (őrsvezető, rajparancsnok, csapatparancsnok) mind képesített vezetők, akik szabadidejükből áldozva törekszenek a fiatalokat – Sík Sándor – szóhasználata szerint „emberebb emberré és magyarabb magyarrá” nevelni.

A rendszeres (heti) másfél órás őrsgyűléseken túl túrákat, kétnapos portyákat, regös, közösségi és még számtalan programot szervezünk csapatunk cserkészeinek. Cserkészévünk megkoronázása egy olyan 11 napos nyári tábor, mely nomád körülmények között valósul meg egy erdő mélyén. Megtanuljuk, hogyan kell a természetet tisztelni és visszaadni, amit kapunk tőle, hogy hogyan kell megteremteni magunk és a közösség számára a kényelmet és a mindennapi szükségleteinket illetve azt, hogyan tudunk 120-an összezárva egy nagy családként hasznosan eltölteni az időnket.

Légy résen!

ESEMÉNYEK

There are no upcoming events at this time.

ISMERD MEG CSAPATPARANCSNOKUNKAT!

Nagy Levente

CSAPATPARANCSNOK

Születésem óta a Dunakanyarban élek. Vác városában végzett iskolai tanulmányaim mellett 2007-ben, 10 évesként kezdtem el csapatunk Gekkó őrsében cserkészkedni. 2013-ban őrsvezető-képesítést szereztem, melynek köszönhetően én magam is őrsvezetővé válhattam. A 2016-ban teljesített segédtiszti képesítés révén rajparancsnokká, majd 2017-ben csapatparancsnok-helyettessé váltam, végül 2018 szeptemberétől vettem át elődömtől a csapatparancsnoki széket. Jelenleg egyetemi tanulmányaimat végzem, mellette pedig különböző cserkészvezetői-képzésekben is segédkezem.

Elérhetőség

Telefon: +36/30 185 1342
E-mail: nagylev97@gmail.com

Program: Hétköznaponként általában délután/kora este, őrsönként különböző időpontokban. Helyszín: a Reménység Egyesület székháza: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 58.

MIÉRT LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA?

Kedves cserkésztestvéreim! Nincsen számomra nagyobb öröm, mint mikor egy esti zászlószertartás után a fáklyával bevilágított alakulón énekeljük az esti himnuszt. Gyakran körbenézek ilyenkor, és látom szemeitekben a csillogást, mely mutatja, mennyire eltökéltek vagytok, hogy mekkora szeretet van bennetek egymás és a minket körülölelő erdő felé. Gondoljatok arra a pillanatra, amikor a Szellő zúg távolt énekeljük a tűzbe merengve. Ez az érzés az, ami megmutatja, miért jó cserkésznek lenni: milyen egy kicsit megnyugodni, kiszakadni a forgalmas életből együtt, közösen.

 

Ne felejtsétek el, hogy a mindennapokban is cserkészek vagytok! Törekedjetek arra, hogy minél jobban megélhessétek a cserkésztörvényt. Fejlesszétek magatokat, minden nap igyekezzetek úgy lefeküdni aludni, hogy este azt mondhassátok magatoknak: ma egy kicsit jobb ember lettem, mint amilyen tegnap voltam. Tűzzetek ki magatok elé célokat, harcoljatok, küzdjetek, és miután teljesítettétek őket, osszátok meg a csapat többi tagjával. Érdekel minket!

Cserkésznek lenni…

Cserkésznek lenni tudod mit jelent? Vállalni múltat, jövőt és jelent. Hinni az
Istent, akit más tagad, Élni a törvényt s rábízni magad. Kimondott szavad
szép legyen s igaz!

Híven tett munkád nyújt mindig vigaszt. Aki rászorult, tettekkel segítsd!
Embertársaid testvérnek tekintsd! Másokkal szemben légy mindig gyengéd.
Szeresd az állatot, etesd és védd. Kíméld a növényt, hisz belőle élsz. Légy
engedelmes mindig tettre kész! Megfontoltan élj, légy derűs, vidám. A bölcs
beosztás fontos, cimborám! Csak tiszta testben boldog a lélek,

S Istennek tetsző a tiszta lélek,

Cserkésznek lenni – lásd – ennyit jelent. Vállalni a jót, mely jobbat teremt. S
leszel – mert a rontás többé nem zavar – EMEBEREBB EMBER s
MAGYARABB MAGYAR!

(Simkó János)

GALÉRIA

Cserkész szakosztályunk élete képekben

Back To Top