Egyesület

EGYESÜLETÜNK TÖRTÉNETE

timeline_pre_loader
Nagy múltú egyesületünk története

A kezdetek...

A Váci Reménység Egyesület (V.R.E.) 1922 őszén szerveződött. Az alakuló ülést 1922. november 5-én, vasárnap tartotta meg Dr. Vanyek Béla (1893-1966) katolikus pap, papnevelő intézeti tanár és 28 társa. (Az alapítók névsora a Függelékben található.)
Az egyesületnek az eredeti alapszabályban meghatározott célja:
„A helybeli ifjúságnak vallás-erkölcsös és hazafias alapon a testnevelésben és önművelésben való kiképzése. Ezen célhoz vezető eszközök: a sport minden ágának művelése, az ifjúság vallás-erkölcsös és szellemi életének fejlesztése, énekben, zenében való kiképzése és az ifjúságot nyilvános szerepléshez szoktató sportversenyek, színelőadások és ünnepélyek rendezése.”
Induláskor az egyesületnek az alapszabály szerint három szakosztálya volt. Ezek: sport, tudomány és szépművészi. A sport szakosztályhoz tartoztak a labdarúgók és az atléták.
A Váci Hírlap 1922. november 12-i, 48. számában emlékezett meg az egyesület alakulásáról.

A kezdetek...

A tagság főleg a város fiatal inasaiból (ipari tanulókból), iparosaiból, munkásokból, kistisztviselőkből, tanítókból tevődött össze, de volt mérnök, orvos, ügyvéd, katonatiszt és gazdálkodó is. Az egyesület induláskor és később is kapcsolódott a Katolikus Legényegylethez.
A V.R.E. alapítása idején már négy sportegyesület működött a városban, de ezek az előző bekezdés elején említetteket általában nem fogadták tagjaik közé.
A sportegyesületek a következők voltak:
Váci Sport Egyesület V.S.E.
Váci Atlétikai Club V.A.C.
Váci Református Törekvés Sport Egyesület
Váci Testedzők Köre V.T.K.
Ezek az egyesületek csak önálló keresettel rendelkező tagokat fogadtak be, kiskeresetűeket, inasokat, stb. nem.
A V.R.E.-ben ekkor havi 20 fillér (akkor még koronafillér) volt a tagdíj.

Az első évtizedek

1940-ben megtörtént a kultúrház tatarozása, majd a labdarúgó pályán az ideiglenes öltözőépület helyett – a ma is álló, korszerű – új öltöző is felépült.
1943-ban labdarúgó játékvezetői tanfolyamot is szerveztek, melynek záróvizsgáját szeptember 8-án tették le a résztvevők.
Meg kell emlékezni az 1942. december 6-án megtartott ünnepségről, mely alkalommal az elnök úr az alapító – és az 1922-ben és ’23-ban belépett – tagok részére átadta a „20 éves a V.R.E.” ezüstjelvényt. Az ünnepséget az alkalomhoz illő műsorral zárták, melyet a régi műkedvelő előadások számaiból, illetve az „Öregedő váci diákok” műsorából állítottak össze. A hét öregedő váci diák: Kövi László, Lendvai Vilmos, Mischinger András, Szabó Ferenc, Ciffra Attila, Borzi Károly, és Bártfay László. Sajnos, már többen nem élnek közülük.
Az atlétikai versenyek és labdarúgó mérkőzések még 1944-ben is megtartásra kerültek. Atlétáink sikeresen szerepeltek, a november 4-én lejátszott V.S.E. – V.R.E. mérkőzés eredménye 2:0 volt (sajnos).

Az Egyesület újraalakulási kísérlete 1956-ban

Az 1956. október 23-i forradalom hatására Vácott is mindenki fellélegzett, bizakodni kezdett. Az üzemekben megalakították a Forradalmi Bizottságokat.
November 1-én, csütörtök délután mintegy 150 régi Reménység-tag jött össze a kultúrház földszinti, bejárattól balra lévő, úgynevezett óvodai termében (ez ma az új bejárat és a presszó).
Az összejövetelek egyhangú akarata volt, hogy az egyesületet újra kell éleszteni. Megválasztották az egyesület Forradalmi Bizottságát azzal a megbízatással, hogy szervezze meg az újraalakulást. A bizottság tagjai – akik nagy részt az egykori vezetőségnek is tagjai voltak -, az Új Váci Napló november 3-iki számában megjelent tudósítás szerint a következők: Nyéki Szabolcs, Végvári Nándor, Újhelyi János, Kovács István, Várszegi Gyula, Lehőcz János, Pál János, Mojzes Lajos, Csákvári János, Lábai János.

Újjáalakulás 1989-től

1980-as évek végén Vác városában is megélénkült a rendszerváltást elősegítő ellenzéki mozgalom. A Rákosi diktatúra által erőszakosan megszüntetett Reménység volt tagjai főleg az 1987-ben megalakult MDF szervezet munkájába kapcsolódtak be, köztük Lehőcz János is, aki az MDF Váci Szervezetének elnökségi tagja lett.
Az ellenzéki megbeszéléseken természetesen felmerült a civil szervezetek újraélesztésének igénye. A régi Reménység-tagok, a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete és az MDF helyi vezetői már 1989. október 6-án megszervezték a Kegyeleti Váltófutást, mely több mint négy évtizedes szünet után igen nagy létszámú stafétákkal sikeresen indult. Lehőcz János érdeme, hogy az „eltűnt” vándordíj előkerült. Bár még a Reménység neve nem szerepelt sem a Kegyeleti Váltófutás, sem a város első, 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplésének szervezői között, gyakorlatilag a szervezők jó része a rövidesen újjáalakult Reménység Egyesület vezetőiből került ki.

Back To Top