PÜSPÖKI KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntöm a honlapunkra látogatókat!

A Váci Reménység Egyesület városunk egyik büszkesége és stílusosan a jövőnk reménységének is meghatározó tényezője.

Mi váciak végtelen nagy tisztelettel idézzük fel az alapítók bátor személyét és azt a történelmi korszakot, amikor az egyesület létrejött.

Szinte hihetetlen, hogy közel száz évvel ezelőtt, a vesztett első világháború és a megalázó trianoni békediktátum után, honnan volt ereje és bátorsága elődeinknek ahhoz, hogy ifjúsági sport- és önképző egyesületet hozzanak létre. Az tény, hogy Hanauer Á. István püspöknek és Vanyek Béla kanonok úrnak volt ehhez bátorsága és találtak bátor társakat. 1922. novemberében tartották meg az alakuló közgyűlést és attól kezdve töretlenül működik az egyesület.

Maga a névválasztás is jelzi az alapítók gondolkodását. Reméltek abban, hogy minden nehézség ellenére képesek az ifjúságot- és elsősorban az ipari ifjúságot – valláserkölcsi alapon, hazaszeretetre és emberségre nevelni. A sport, a cserkészet, a kulturális programok egymást kiegészítve teljesítették ezt a feladatot. Az is szinte példa nélkül való, hogy az egyesület túlélte a diktatúra évtizedeit és az egymást közvető nemzedékek továbbadták a „reménységet”.

Dr Kondér Gyula, majd Moys Csaba elnök urak vezetése alatt egyre több sportágban értek el a fiatalok kimagasló hazai és nemzetközi sikereket. Nagyszerű összefoglalót írt az egyesület múltjáról, életéről Szalay István.

Egyesületünk ma is fejlődik, színvonalas versenyeknek ad otthont és várja a sportolni vágyó fiatalokat és idősebbeket egyaránt.

 

Beer Miklós
püspök

Back To Top